فروش واحد لوکس در منطقه اسنیورت کد1002

فروش واحد لوکس در منطقه اسنیورت کد1002

این پروژه در مساحتی تقریبا 2700 متری با 7 بلوک و 1250 واحد ساخته شده است. امکان دریافت پاسپورت ترکیه با خرید این واحد امکان پذیر است. در این پروژه یک بیمارستان 14 طبقه با 102 تخت وجود دارد. همچنین هتل 5 ستاره رادیسون، مدرسه، مرکز خرید روباز با بندهای لوکس و انواع...